NBI™ profil za decu

Otkrijte kako vaše dete razmišlja i pomozite mu da iskoristi svoje jake strane!

Način na koji dete razmišlja utiče na njegovu percepciju, osećanja, odluke, motivaciju, učenje, organizaciju, komunikaciju, ponašanje…

Kada razumete detetove preference u razmišljanju moći ćete efikasnije i lakše da komunicirate sa njim, lakše ostvarite saradnju, osnažite njegovo samopouzdanje i budetu mu podrška u skladu sa njegovim jedinstvenim potrebama. 

Šta je NBI™ profil za decu?

NBI™ profil za decu je:

 • Online upitnik za čije popunjavanje je potrebno do 25 minuta.
 • Precizan i detaljan, naučno utemeljen – NBI™ je rezultat 30-godišnjeg istraživanja o funkcijama leve i desne moždane hemisfere od strane dr Kobus Neethling, jednog od vodećih svetskih stručnjaka u oblasti kreativnosti i inovativnosti. 
 • Dostupan je na svim regionalnim i drugim svetskim jezicima.

NBI™ je zasnovan je na 4 kvadranta. Posmatrajući „podelu“ mozga na levu i desnu hemisferu, zajedno sa „podelom“ na „prednji (kognitivni)“ i „zadnji (afektivni)“ mozak, dobijena su 4 kvadranta, svaki sa svojim specifičnim misaonim procesima. 

Na primer, ukoliko kod vašeg deteta dominira R1 kvadrant fleksibilnost i kreativnost su neophodni, striktni plan i raspored potpuno će ga demotivisati i stvoriti dodatni stres.

Kod deteta mogu dominirati jedan, dva ili tri kvadranta što utiče na njegovo ponašanje, izbore i motivaciju, a što ćete saznati kroz NBI™ instrument.

NBI™ instrument omogućava da saznate kako vaše dete razmišlja tj. KAKO MOZAK VAŠEG DETETA RADI i to će vam znatno olakšati komunikaciju sa njim. 

NBI™ paket obuhvata

 • NBI™ profil učenik za decu 9 do 15 godina* (izveštaj se dobija u pdf formatu)
 • konsultaciju sa detetom, 45 minuta
 • konsultaciju sa roditeljima, 60 minuta

 

*Dostupni i NBI™ profil  za najmlađe (4-8 godina); NBI™ profil  student (15-21); NBI™ profil odrasli (22+). Pošaljite upit za više informacija. 

*Više na: nbi.rs

NBI™ omogućava deci da:

 • bolje razumeju sebe i način na koji razmišljaju,
 • efikasnije uče jer razumeju svoje sklonosti u razmišljanju,
 • razviju pozitivnu sliku o sebi i osnaže samopouzdanje,
 • postanu kreativni u razmišljanju,
 • se efikasnije suočavaju sa stresom, neprijatnim emocijama i izazovnim situacijama
 • odaberu srednju školu koja im najviše odgovara,
 • razmišljaju o daljem smeru obrazovanja i buduće karijere.

NBI™ omogućava roditeljima da:

 • bolje razumeju dete i način na koji ono vidi i doživljava svet oko sebe, šta ga motiviše, a šta sputava,
 • poboljšaju odnos i svakodnevnu komunikaciju sa detetom,
 • kreiraju idealno okruženje za dete,
 • podstiču kreativnost celog mozga u radu i razmišljanju.

NBI™ koraci

 • Dobijate instrukcije za popunjavanje online upitnika
 • Dete samostalno popunjava online upitnik (25 minuta) 
 • Individualna konsultacija sa detetom (uz saglasnost roditelja) 45 minuta
 • Dobijate pdf izveštaj: NBI™ profil deteta 
 • Konsultacija sa roditeljima 60 minuta

Pre NBI metode sam mislila da ona jednostavno nema fokus i da zato sporo uči, a zapravo ona nema urođenu sposobnost da lako zapamti suve činjenice već joj je potreban drugačiji pristup – slikoviti prikaz činjenica i učenje u društvu. Ovo saznanje mi je donelo veliki mir sa kojim sada pristupam njenom učenju, a nju je rasteretilo mojih nerealnih očekivanja.

Saška Ognjanović, mama devojčice od 14 godina

O meni

Ja sam Vinka Radojković, trener i mentor veština komunikacije, emocionalne inteligencije i razvojnih veština, NBI™ savetnica i profesionalni coach i savetnica za roditeljstvo.

Autor sam knjige za razvoj emocionalne inteligencije kod dece „Knjiga koja te razume“ i igre povezivanja za celu porodicu „Upoznaj me“.

Osnivač sam Agencije za edukaciju Viela i takođe sam supruga i mama dva školarca. 

Prijavite se i rezervišite termin za vaše dete. 

Investicija u NBI™ paket je 127€.

 

Za prijavu popunite podatke u tabeli ispod. Nakon toga dobićete email sa narednim koracima.

15 + 2 =