NBI™ profil za decu

Otkrijte kako vaše dete razmišlja!

Način na koji dete razmišlja utiče na njegovu percepciju, osećanja, odluke, motivaciju, učenje, organizaciju, komunikaciju, ponašanje…

Kada dete razume svoje preference u razmišljanju bolje će razumeti sebe, moći će da donosi bolje odluke, da lakše i brže uči.
Razumevanje da drugi imaju drugačije preference u razmišljanju pomoći će detetu da bolje razume druge i poboljša svoju komunikaciju sa vršnjacima, nastavnicima i roditeljima. 

Šta je NBI™ profil za decu?

NBI™ profil za decu je:

 • Online upitnik za čije popunjavanje je potrebno do 25 minuta.
 • Precizan i detaljan, naučno utemeljen – NBI™ je rezultat 30-godišnjeg istraživanja o funkcijama leve i desne moždane hemisfere od strane dr Kobus Neethling, jednog od vodećih svetskih stručnjaka u oblasti kreativnosti i inovativnosti. 
 • Dostupan je na svim regionalnim i drugim svetskim jezicima.

NBI™ je zasnovan je na 4 kvadranta. Posmatrajući „podelu“ mozga na levu i desnu hemisferu, zajedno sa „podelom“ na „prednji (kognitivni)“ i „zadnji (afektivni)“ mozak, dobijena su 4 kvadranta, svaki sa svojim specifičnim misaonim procesima. 

NBI™ instrument omogućava da saznate kako vaše dete razmišlja tj. KAKO MOZAK VAŠEG DETETA RADI. 

NBI™ paket obuhvata

 • NBI™ profil učenik za decu 9 do 15 godina* (izveštaj se dobija u pdf formatu)
 • konsultaciju sa detetom, 60 minuta
 • konsultaciju sa roditeljima, 30 minuta

 

*Dostupni i NBI™ profil  za najmlađe (4-8 godina); NBI™ profil  student (15-21); NBI™ profil odrasli (22+). Pošaljite upit za više informacija. 

*Više na: nbi.rs

NBI™ omogućava deci da:

 • razumeju način na koji vole da razmišljaju,
 • razviju pozitivnu sliku o sebi,
 • postanu kreativni u razmišljanju,
 • se efikasnije suočavaju sa stresom,
 • uče u skladu sa svojim sklonostima u razmišljanju,
 • odaberu srednju školu koja im najviše odgovara,
 • razmišljaju o daljem smeru obrazovanja i buduće karijere.

NBI™ omogućava roditeljima da:

 • bolje razumeju dete i način na koji ono vidi i doživljava svet oko sebe, šta ga motiviše, a šta sputava,
 • poboljšaju odnos i komunikaciju sa detetom,
 • kreiraju idealno okruženje za dete,
 • podstiču kreativnost celog mozga u radu i razmišljanju.

NBI™ koraci

 • Dobijate instrukcije za popunjavanje online upitnika
 • Dete samostalno popunjava online upitnik (25 minuta) 
 • Individualna konsultacija sa detetom (uz saglasnost roditelja) 60 minuta
 • Dobijate pdf izveštaj: NBI™ profil deteta 
 • Konsultacija sa roditeljima 30 minuta

O meni

Ja sam Vinka Radojković, profesionalni coach, savetnica za roditeljstvo i trener veština komunikacije, emocionalne inteligencije i razvojnih veština i NBI™ savetnica.

Autor sam programa “Osnažimo decu” gde kroz mentorski rad i radionice za decu pomažem deci da razvijaju veštine emocionalne inteligencije. Autor sam knjige „Knjiga koja te razume“ za decu 8 + čiji je cilj da pomogne deci da bolje razumeju svoje unutrašnje iskustvo i iskoriste to znanje da lakše prevazilaze svakodnevne izazove u odrastanju. I igre povezivanja za celu porodicu „Upoznaj me“.

Takođe sam mama 2 dečaka.

Prijavite se i rezervišite termin za vaše dete. 

Investicija u NBI™ paket je 127€.

Za prijavu popunite podatke u tabeli ispod. Nakon toga dobićete email sa narednim koracima.

15 + 3 =