Velika istina je da deca nisu lenja, samo ih treba motivisati na pravi način. Ono sto vi kao roditelji mozete je da im pomognete da nauče potrebne veštine i izgrade podržavajući način razmišljanja.

A sama vaša misao da je vaše dete lenjo stvara dodatne probleme i usmerava vas da rešenje tražite daleko od onoga gde se ono stvarno nalazi. Da li vam ta pomisao deluje poznato? Prepoznajete li se u tome? 

Ako mislite da je vaše dete lenjo, osećate se frustrirano i obično ponavljate, podsećate, zahtevate, vičete, što ne motiviše dete da uradi ono što od njega očekujete.

Takav pristup, takođe, dovodi to toga da deca počnu i sama da veruju da su lenja.

Vremenom stvaraju negativnu sliku o sebi zbog čega ostaju zarobljeni u starim obrascima ponašanja.

Međutim, istina je da svi ljudi, pa i deca žele da uspeju, žele da njihov život bude dobar i uspešan.

Da biste decu motivisali na pravi način treba da znate da postoje 3 psihološke potrebe koje utiču na unutrašnju motivaciju i to su:

  • potreba za konekcijom
  • kontolom
  • i osećajem kompetentnosti.

Hajde sada da vidimo kako te potrebe i znanje o njima mogu da vam služe.

Kada te potrebe nisu zadovoljene deca mogu delovati nezainteresovano, isključeno i lenjo. A zapravo se osećaju diskonektovano, nemoćno i neadekvatno.

Vaše razumevanje, prisustvo, gledanje na situaciju sa pristupom “dete ima problem”, a ne “dete je problem” zadovoljiće potrebu za konekcijom.

Roditelji često veruju da deca mogu da se ponašaju dobro i odrađuju svoje obaveze na vreme, samo ako hoće. Međutim, istina je da se deca ponašaju dobro i ispunjavaju svoje obaveze ako mogu. Što znači da su deci potrebne određene veštine da bi bili uspešni.

Kada pričamo o domaćim zadacima, školi i obavezama set potrebnih veština je veliki, od regulacije emocija, komunikacije, socijalnih veština do organizacije, planiranja, postavljanja ciljeva i prioriteta…

Kada prepoznate koje veštine vaše dete treba da vežba i razvija, lakše ćete postaviti strategiju za učenje i vežbanje tih vešina. Dete će takođe biti više motivisano zato što će shvatiti da je ono sposobno i vredno, a ne lenj i da i za njega uspeh postoji kao mogućnost.

Poverenje u dete i prepuštanje da donosi neke odluke za sebe zadovoljiće potrebu za kontrolom. Ukoliko upravljate aktivnostima svog deteta na mikro nivou, dete nema osećaj kontrole nad svojim životom. I vremenom počinje da se prepušta „Ako me mama još nije podsetila znači da ne moram o tome da brinem“

Da biste bolje razumeli svoje dete, razmislite da li biste i sami voleli sa budete kontrolisani na mikro nivou.

Rad na razvoju veština i razvoj osnažujućih uverenja zadovoljiće potrebu za osećajem kompetentonsti.

Način razmišljanja igra veliku ulogu u ponašanju dece.

Ukoliko se deca plaše da pogreše,

ukoliko veruju da uče samo da bi izbegli kaznu,

ukoliko sumnjaju  u sebe, veruju da neće uspeti, pitaju se zašto uopšte pokušavati,

ukoliko se plaše da traže pomoć da ne bi ispali glupi, ukoliko veruju da su drugi bolji od njih…. jednostavno će odustati, a vi ćete mislite da su lenji.

Zato, negujte kod dece novi način razmišljanja, kao na primer:

  • Greške su dokaz da se trudim.
  • Nikad nije kasno da počnem.
  • Ja mogu da radim teške stvari.
  • U redu je da kažem da „ne znam“ i tražim pomoć.
  • Ukoliko sam uporan i istrajan mogu da uspem.

Takođe budite oprezni sa očekivanjima. U redu je da imate visoka očekivanja za svoju decu, ali očekivanja koja su ujedno visoka i u skladu sa onim ko vaše dete jeste, a ne ko biste vi želeli da ono bude.

Ukoliko imate prevelika očekivanja i dete nikada ne može da ih ispuni, osećaće se neuspešno što će ga dodatno demotivisati.

Krenite malim koracima i malim uspesima. To će deci omogućiti da vide sebe kao uspešne i sposobne, a to će itekako uticati na njihovu motivaciju, kao i na spremnost da se više potrude i rade više.

Ohrabrite decu, vidite u njima vrline i njihove snage i sposobnosti.

Podržite njihova interesovanja i talente.

Verujte da su sposobni da nauče nove veštine.

I budite ponosni na njih kakvi su sada.

Da biste vi bili najbolja podrška za svoju decu i vama je potrebna najbolja podrška.

Korak po korak ću vas voditi i pokazati put promene, tako da ne budete preopterećeni i nesigurni već zadovoljni i samopouzdani roditelji koji znaju kako najbolje da pomognu svom detetu.

Za individulani rad sa mnom, popunite upitnik i rezervišite svoje mesto.

Ovo je vaša šansa, da u toku ove godine isporbate novu dimenziju roditeljstva.